Αναρτήσεις

Δυνατότητες ανάπτυξης του βιολογικού σπόρου στην Ελλάδα

Η Παραγωγή του 2018 είναι σχεδόν έτοιμη!

Για το κίνημα Οικολογικής Γεωργίας (και ζωής)

Για τις Γιορτές Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας

Η πρόκληση του Μοντραγκόν

Αιγίλοπας - εστιακό σημείο Καστοριάς ΒΙΟFru

ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ ΕΣΤΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (BIOFRU): ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ (ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ)

IFOAM (Βασικες αρχες - Κριτηρια)

IFOAM (ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

IFOAM ( ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)