Δυνατότητες ανάπτυξης του βιολογικού σπόρου στην Ελλάδα

Το οικολογικό αγρόκτημα BIOFru συμμετείχε στην ημερίδα εργασίας με θέμα "Δυνατότητες ανάπτυξης του βιολογικού σπόρου στην Ελλάδα"

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Αιγίλοπα εδώ