Η Παραγωγή του 2018 είναι σχεδόν έτοιμη!

Η Παραγωγή του 2018 είναι σχεδόν έτοιμη! Πλούσια, καθαρή, ποιοτικά υψηλή! Καιρού επιτρέποντος, η συγκομιδή αρχίζει τέλος Αυγούστου.