Έκθεση τοπικών προϊόντων - Επιμελητήριο Καστοριάς


Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου συμμετείχαμε στην εκδήλωση έκθεσης τοπικών προϊόντων του Επιμελητηρίου Καστοριάς