• Σύστημα παραγωγής και καλλιεργητικό πρόγραμμα (οπωρώνες)
Προσεγγίζεται στην εφαρμογή η μέθοδος της φυσικής καλλιέργειας (Fukuoka) με την ύπαρξη πολλών ποικιλιών δένδρων σε κάθε αγρόκτημα, τη συγκαλλιέργεια ψυχανθών και φυσικής βλάστησης και την ακαλλιέργεια.

Ο βλαστικός κύκλος είναι ο κλασικός του είδους που καλλιεργείται: Χειμώνας – λήθαργος, Άνοιξη – έκπτυξη οφθαλμών, ανθοφορία, καρπόδεση, Καλοκαίρι – αποκορύφωμα φυλλοφορίας, ανάπτυξη καρπών, Φθινόπωρο – συγκομιδή και φυλλόπτωση.
Το σύστημα παραγωγής είναι σχετικά απλό. Η καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με το κλάδεμα με στόχο την ισορροπία του φορτίου ανθοφορίας και καρπών.

Γίνεται συγκαλλιέργεια με τριφύλλια, σιτάρι, σίκαλη και φυσική βλάστηση, που θερίζονται με τον σβουροκαταστροφέα 3-5 φορές ετησίως και τα υπολείμματα της βλάστησης παραμένουν επί τόπου. Αυτό αποτελεί και την κύρια φυσική οργανική λίπανση. Η διαδικασία αυτή άρχισε από το 1991 που καταργήθηκαν οριστικά οι εισροές χημικών λιπασμάτων. Η οργανική ουσία που παραμένει μετά το θέρισμα της βλάστησης είναι αρκετή για να διαμορφώσει περιβάλλον ισορροπημένο χωρίς τροφοπενίες βασικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων (το παράδειγμα της εδαφοανάλυσης είναι ενδεικτικό!).