Γεωργία: σπορά και… θερισμός!

Όλα γίνονται από την τραγική έλλειψη σχεδιασμού αναφορικά με τις ανάγκες και γεωργικές δυνατότητες της χώρας. Η θωράκιση δεν γίνεται με « υπουργικούς κλεφτοπόλεμους», αποτρεπτικά των εισαγωγών ψηφίσματα και ενέργειες, αλλά με την διαμόρφωση όρων ποιοτικής παραγωγής, ώστε τα, μικρά άλλωστε, μεγέθη παραγωγής της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας να μην «παίζονται» ούτε μέσα ούτε έξω !

Ουτοπία φαίνεται και ακούγεται, αλλά είναι μια πραγματική δυνατότητα, τόσο των ικανοτήτων των παραγωγών μας, όσο και των χαρισμάτων της γης μας (εάν και εφόσον δεν θα συνεχιστεί ο κατήφορος της ραγδαίας , μέχρι του ορίου της ερημοποίησης, καταστροφής της).

Αλλά και ακόμη και να μην είχαμε τους όρους των δυνατοτήτων, σύμμαχους , η σκληρή γλώσσα και πραχτική της διεθνούς οικονομίας, παρ’ όλο που προϋποθέτει δυναμική συμβολή στην ανατροπή των κατευθυνόμενων καταναλωτικών προτύπων, μας θέτει τον ένα και απαράβατο όρο, ύπαρξης και συνέχειας, στην αγροκτηνοτροφική μας παραγωγή: την αυθεντική, φυσική ποιότητα στο τελικό προϊόν, για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε, όπως λένε και οι νόμοι της αγοράς, και φλυαρώντας αναφέρουν χωρίς να γνωρίζουν το βάρος, το βάθος, το μέτρο και τον τρόπο επίτευξης του ποιοτικού δείκτη, οι εκάστοτε κυβερνώντες την χώρα μας.

Μια κοινωνία και πολιτική εξουσία, λοιπόν, που συνθέτει αρμονικά το πάθος, την ορθολογικότητα και την φαντασία είναι η δίοδος για να «περάσει» και το αγροτικό πρόβλημα .

Η μεθοδευμένη, οργανωμένη και στηριγμένη από το κράτος – κυβερνήσεις – και τους φορείς, στροφή, της ελληνικής γεωργίας σε παραγωγή τροφίμων με συστηματική αναδιάρθρωση, και εξορθολογισμό θα εξασφάλιζε άμεσα τις συνθήκες επιβίωσης των αγροτικών πληθυσμών.

Ήδη μπαίνουν στο κλάδο παράγοντες, με καθόλου αγροτική συνείδηση και επιβάλλουν αντιλήψεις κερδοσκοπίας στην γη, στα επιδοτούμενα προγράμματα, μιας βιομηχανικού τύπου ανάπτυξης που εν τέλει θα τα τινάξει όλα , μα όλα στον αέρα!

Δεν είναι η προοπτική μας αυτή. Η ύπαιθρος και η αγροτιά πρέπει και μπορεί να μείνει στην γη και στους τόπους τους αγαπητούς κοντά και δίπλα στην φύση, στην ζωή!