Υγεία των δένδρων
Σταδιακά αποκτούν δυνατότητες καλύτερης άμυνας απέναντι σε προσβολές, δεν παρουσιάζουν εύκολα τροφοπενίες και ελλείψεις βασικών συστατικών.

Παραγόμενο προϊόν
Οι δείκτες ποιότητας είναι πολλοί: α) δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για την υγεία σε αντίθεση με τα συμβατικά προϊόντα, που συχνά είναι σε μεγάλο βαθμό επιβαρημένα με υπολείμματα χημικών φαρμάκων και βιοκτόνων ουσιών, β) τα βιολογικά μήλα και αχλάδια περιέχουν 20-30% περισσότερες θρεπτικές ουσίες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία σε σχέση με το αντίστοιχο βάρος κοινών συμβατικών (τα οποία περιέχουν περισσότερο νερό κατά 20-23% και λιγότερες ωφέλιμες ουσίες), γ) η νοστιμιά των βιολογικών μήλων, αχλαδιών είναι ανώτερη και μας θυμίζουν ξεχασμένες άγριες γεύσεις και απολαύσεις.