Γεωργία: τώρα χωριάτες παζαρεύουν στα σκουπίδια…

Στις παρεμβάσεις τους οι αναλυτές και οι περί την γεωργία διατρίβοντες, εχουν και ορισμένα συγκεκριμένα και απλά αλλά σημαντικά ερωτήματα να απαντήσουν πριν αποφανθούν για τον ακολουθητέο δρόμο, ή να αναθεματίσουν γενικά.

Ποια, μέχρι σήμερα πολιτική απόφαση, όραμα, και πραχτική, αφού προσδιόρισε τις δυνατότητες της Ελληνικής γης, και των αγροτών της πατρίδας μας, έδωσε περιθώρια στην ισόρροπη, με δυνατότητες αυτορρύθμισης, παράλληλη με την φύση και την υγεία των αγροτικών οικοσυστημάτων ανάπτυξη, ώστε τα παραγόμενα προϊόντα μας να μην βρίσκουν ανταγωνιστή στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και να χουν ένα επαρκές με οξεία ικανότητα διείσδυσης, μερίδιο στην παγκόσμια αγορά;

Υπάρχει άλλος συντελεστής ευφορίας αγροτικής και κατ’ επέκταση κοινωνικής, από την πιο πάνω προοπτική;

Ποιος διέλυσε την από παράδοση παραγωγή τροφίμων των πεδιάδων της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και στη θέση της έστησε μια αχανή αδιέξοδη πριμοδοτούμενη μονοκαλλιέργεια σιτηρών, μερικών υβριδικών προϊόντων και βαμβακοκαλλιέργειας; (τέσσερις – πέντε όλες και όλες οι παραγωγές σ’ όλη την Ελλάδα !).

Ποιος φταίει ότι παρόλο που η χώρα περισσεύει φρούτα, εισάγει τόνους αχλάδια, λεμόνια, μήλα, ακόμη και κηπευτικά , αλλά και ξενικά φρούτα άλλων κλιμάτων;

Ποιος ευθύνεται για το ξερίζωμα και την εξαφάνιση του πιο αρχαίου και μοναδικού σε ποικιλίες και ποιότητα Ελληνικού Αμπελώνα;

Ποιος παίζει με τις εισαγωγές οσπρίων, από τα πέρατα του κόσμου και τα δικά μας μένουν αδιάθετα στις αποθήκες των παραγωγών;

Ποιοι εχουν συμφέρον να πουλιέται 15 λεπτά το κιλό το σιτάρι και το ψωμί 2,00 Ευρώ το κιλό;

Πού πήγε η μεγάλη, εκτατική, ελεύθερη και φυσική κτηνοτροφία μας;

Ποιος αντιδρά, σοβαρά, ώστε οι βιοκαλλιέργειες, χωρίς να θεωρούνται, από αρκετούς ενδεχόμενα, ότι είναι η άμεση εναλλακτική λύση – κατά την άποψη μου είναι ή πρέπει τουλάχιστο να είναι μια από τις επιλογές στρατηγικής, – να μην προωθούνται με ρυθμούς ουσιαστικής στήριξης , παρακαταθήκη για το αύριο;

Ουκ εστίν αριθμός τέτοιων παραδειγμάτων που καταδειχτούν τους υπεύθυνους για το πρόβλημα.