• Εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό
Η εκμετάλλευση διαθέτει 2 τρακτέρ 30 HP, ψεκαστικά, σβουροκαταστροφέα, κλαδευτικό μηχάνημα και φορτηγό κλούβα ωφέλιμου βάρους 1200 κιλών για τις μεταφορές. Υπάρχει επίσης ο σχετικός αποθηκευτικός χώρος για τον εξοπλισμό και τα προϊόντα, καθώς επίσης και ψυγείο συντήρησης προϊόντων 160 m3. Οι απασχολούμενοι είναι ένα άτομο και οι απαιτήσεις σε εργασία συμπληρώνονται από βοηθητική οικογενειακή συμμετοχή.